Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Ιατρικής στην ενδοσκόπηση

Endoscopic Surgery

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ»

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διδάσκοντες

Γνωρίστε τους διδάσκοντες του προγράμματος

Παρουσιάσεις

Δείτε εδώ τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενημερωθείτε σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών

Διδάσκοντες

Γνωρίστε τους διδάσκοντες του προγράμματος

Παρουσιάσεις

Δείτε εδώ τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενημερωθείτε σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ»

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN
GYNECOLOGY» («ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ»)
του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τις ενδοσκοπικές και γενικές χειρουργικές δεξιότητες για τη θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων.
Οι εξελίξεις των εφαρμογών της Ιατρικής και των σχετικών χειρουργικών και ενδοσκοπικών τεχνικών είναι ραγδαίες. Οι εξελίξεις αυτές μεταβάλλουν συνεχώς τα δεδομένα των εφαρμογών, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την ειδικότητα της γυναικολογίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται

Α. ΟΝΠ.Μ.Σ.-ΕΙΣ.ν1-Εισήγηση Δ.Π.Μ.Σ. “Gynecological endoscopic and general surgical skills”; την αναγκαιότητα για την απόκτηση επικαιροποιημένου θεωρητικού υπόβαθρου, αλλά και συνεχούς πρακτικής εκπαίδευσης χειρουργικών και ενδοσκοπικών δεξιοτήτων, για τη βέλτιστη προσέγγιση, εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση της παθολογίας στη γυναίκα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Ιατρικής στην ενδοσκόπηση

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Ιατρικής στην ενδοσκόπηση

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Δυνατότητα ενεργής εμπλοκής των φοιτητών σε
έρευνα, προσφέροντας τις βάσεις για τη
διεξαγωγή διδακτορικού.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Add Your Heading Text Here

Σχετικά με το ΠΜΣ

Οι ανωτέρω εξελίξεις βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές της χειρουργικής ανατομίας και απαιτούνται οι απαραίτητες γνώσεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικολογικών καλόηθων και ογκολογικών παθήσεων, και παθήσεων πυελικού εδάφους ουρογυναικολογικών παθήσεων. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα δίνεται έμφαση αφενός στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και αφετέρου στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που αφορά στις ενδοσκοπικές χειρουργικές γυναικολογικές δεξιότητες καθώς και στην επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χειρουργικής νατομίας και χειρουργικής ενδοσκοπικής θεραπείας, διαφόρων γυναικολογικών
παθήσεων, στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις στην αποτελεσματικότητα αυτών.
Η συνεργασία των δύο Τμημάτων, Ιατρικής και Κτηνιατρικής, προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης και πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε συνθήκες χειρουργείου και εκπαίδευσης, σε χειρουργικές τεχνικές πάνω σε ειδικά κατασκευασμένα προπλάσματα, σε πτώμα-cadaver, αλλά και ζωικούς ιστούς-χοίρους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, πιστοποιημένους για ανάλογη εκπαίδευση σε ζωικούς ιστούς-χοίρους σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, με το πέρας της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, θα αποκτήσουν χειρουργικές δεξιότητες τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην καθημερινή άσκηση του χειρουργικού έργου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, σεβόμενοι την ασφάλεια των ασθενών.

Υλικοτεχνική Υποστήριξη

Προκήρυξη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
Μεταπτυχιακό Ιατρικής στην ενδοσκόπηση
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ στο
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Ισόγειο – έναντι Γραμματείας Ιατρικής)

Campus Α.Π.Θ.

Τηλέφωνο: 2310 999338

Email: sakkageor@auth.gr

Αλεξάνδρα Καραγιάννη

Τηλέφωνο: 2310 999 338

Τηλέφωνο: 695 126 4780

Email: alkaragi@auth.gr

Δήλωσε τώρα συμμετοχή...

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μεταπτυχιακό Ιατρικής στην ενδοσκόπηση