ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ​

Responsible Professor Coordinator
Professor Alexios Papanikolaou

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Friday 05/05/2023

9.00 - 10.00

Alexis Papanikolaou


Laparoscopy in Gynecologic Oncology : Historical aspects

10.00 - 12.00

Giovanni Scambia


Live transmition Gemeli University Hospital Rome

12.00 - 13.00

Antonios Anagnostopoulos


Laparoscopy for cervical cancer how why when

13.00 - 14.00

Mutlu Meydanli


Uterine manipulator use during minimally invasive surgery for endometrial cancer

14.00 - 15.00

Alexandros Daponte


Pearls of wisdom laparoscopy and gynae oncology implications in gynecologic

oncology and safety

15.00 - 16.00

Ioannis Kalogiannidis


Applications of laparoscopy in Gynae oncology

16.00 - 17.00

Vito Cella


Applications of robotic surgery in gynecological oncology cases

17.00 -18.00

Michele Peiretti &  Alfonso Altieri


Endometrial cancer and pelvic lymphadenectomy: tips and tricks surgical technique

Saturday 6/5/2023

9.00 - 10.00

Vasilios Sioulas


Laparoscopy and Sentinel node concept in endometrial cancer: current limitations

and unanswered questions

10.00 - 11.00

Konstantinos Lathouras


Endoscopy for retroperitoneal spaces in oncology how to use the proper weapon

11.00 - 12.00

Angelos Daniilidis


Laparoscopy in borderline ovarian tumors

12.00 - 13.00

Omer Devaja


Laparoscopic Radical Hysterectomy in management of early Cervical Carcinoma

13.00 - 14.00

Mara Kyrgiou


Laparoscopy and fertility preservation in gynecologic cancer patients

14.00 - 15.00

Nikolaos Akrivos


Laparoscopic paraortic lymphadenectomy- indications technique

15.00 - 16.00

Theodoros Panoskaltsis 


Laparotomy or laparoscopy for interval cytoreductive surgery in advanced ovarian

cancer

16.00 - 17.00

George Androutsopoulos


Laparoscopy for the assessment of ovarian tumour and surgical treatment

17.00 - 18.00

Emmanouil Hatzopoulos


Laparoscopy in gynae-oncology from the anesthetist point of view