ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Responsible professor coordinator
Assistant Professor 
Fani Grozou

ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2023

9.00-17.00

Η πρακτική άσκηση αφορά εκπαίδευση στο  χειρισμός λαπαροσκοπικής κάμερας, στην εργονομία κάμερας-χεριών, στην εργονομία χεριών, στο συντονισμό εργονομίας 2 χεριών, στην εκπαίδευση τοποθέτησης βελόνης Veress και Trocar, στην προσομοίωση αφαίρεσης ωοθηκικής κύστης-έκτοπης κύησης και πνευμοπεριτοναίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

9.00-17.00

Η πρακτική άσκηση αφορά εκπαίδευση στο  χειρισμός λαπαροσκοπικής κάμερας, στην εργονομία κάμερας-χεριών, στην εργονομία χεριών, στο συντονισμό εργονομίας 2 χεριών, στην εκπαίδευση τοποθέτησης βελόνης Veress και Trocar, στην προσομοίωση αφαίρεσης ωοθηκικής κύστης-έκτοπης κύησης και πνευμοπεριτοναίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Goutzioulis Antonios

Grozou Fani

Dalakoura Dimitra

Daniilidis Angelos

Doumouchtsis Stergios

Gitas George

Lavasidis Lazaros

Liberis Anastasios

Michos George

Mykoniatis Ioannis

Pantazis Kostantinos

Papadopoulos Nikolaos

Papadopoulos Michail

Pratilas George

Protopapas Athanasios

Sardeli Chrysanthi

Tsabazis Nikolaos

Tsakos Elias