ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Responsible professor coordinator
Professor Ioannis Savvas
Professor Konstantinos Dinas

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2023

9.00-17.00

ΟΜΑΔΑ Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2023

9.00-17.00

ΟΜΑΔΑ Β

Πρακτική εξάσκηση σε χοίρους υπό νάρκωση, χειρουργικές τεχνικές πνευμοπεριτοναίου, παρασκευής ιστών, αιμόστασης, συρραφής, νεφρεκτομής, υστερεκτομής, λεμφαδενικού καθαρισμού  σε συνθήκες λαπαροσκοπικού χειρουργείου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/12/2023

9.00-17.00

ΟΜΑΔΑ Α

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023

9.00-17.00

ΟΜΑΔΑ Β

Πρακτική εξάσκηση σε χοίρους υπό νάρκωση, χειρουργικές τεχνικές πνευμοπεριτοναίου, παρασκευής ιστών, αιμόστασης, συρραφής, νεφρεκτομής, υστερεκτομής, λεμφαδενικού καθαρισμού  σε συνθήκες λαπαροσκοπικού χειρουργείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Goutzioulis Antonios

Grozou Fani

Dalakoura Dimitra

Daniilidis Angelos

Doumouchtsis Stergios

Gitas George

Lavasidis Lazaros

Liberis Anastasios

Michos George

Mykoniatis Ioannis

Pantazis Kostantinos

Papadopoulos Nikolaos

Papadopoulos Michail

Pratilas George

Protopapas Athanasios

Sardeli Chrysanthi

Tsabazis Nikolaos

Tsakos Elias