ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΙΣΤΩΝ

Responsible professor coordinator
Associate Professor 
Angelos Daniilidis

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9/2023

9.00-17.00

Η πρακτική άσκηση αφορά εκπαίδευση στην ορθή σύλληψη της βελόνας με τα λαπαροσκοπικά βελονοκάτοχα, την εισαγωγή με το κυρίαρχο χέρι της βελόνας σε προκαθορισμένο σημείο πάνω στον ιστό, την προστασία με το μη κυρίαρχο χέρι των ιστών και έλξη του ράμματος και την ολοκλήρωση λαπαροσκοπικών κόμπων (ενδοκοιλιακών-εξωκοιλιακών).

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/2023

9.00-17.00

Η πρακτική άσκηση αφορά εκπαίδευση στην ορθή σύλληψη της βελόνας με τα λαπαροσκοπικά βελονοκάτοχα, την εισαγωγή με το κυρίαρχο χέρι της βελόνας σε προκαθορισμένο σημείο πάνω στον ιστό, την προστασία με το μη κυρίαρχο χέρι των ιστών και έλξη του ράμματος και την ολοκλήρωση λαπαροσκοπικών κόμπων (ενδοκοιλιακών-εξωκοιλιακών).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Goutzioulis Antonios

Grozou Fani

Dalakoura Dimitra

Daniilidis Angelos

Doumouchtsis Stergios

Gitas George

Lavasidis Lazaros

Liberis Anastasios

Michos George

Mykoniatis Ioannis

Pantazis Kostantinos

Papadopoulos Nikolaos

Papadopoulos Michail

Pratilas George

Protopapas Athanasios

Sardeli Chrysanthi

Tsabazis Nikolaos

Tsakos Elias