ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MSc: "APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY"
(Δ.Π.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Α/Α Μαθηματα Ωρες Διδασκαλιας / Εξαμηνο ECTS Μερες/Ωρες Μηνες

1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά Μαθήματα(διδασκαλία με φυσική
παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως)

A1
Θεωρητικά μαθήματα ανατομίας
25
6
24-26 (10.00-16.00)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Α2
Θεωρητικά μαθήματα ενδοσκοπικής χειρουργικής Ι
25
6
22-24 (10.00-16.00)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Α3
Θεωρητικά μαθήματα γυναικολογικής ογκολογίας
25
6
26-28 (10.00-16.00)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Α4
Θεωρητικά μαθήματα ουρογυναικολογίας
25
6
21-23 (10.00-16.00)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Α5
Πρακτική άσκηση στη χειρουργική ανατομία- cadaver
25
6
3-5 (10.00-16.00)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ωρών/ ECTS εξαμήνου

125

30

2ο Εξάμηνο – Υποχρεωτικά Μαθήματα με φυσική παρουσία

Β1
Θεωρητικά μαθήματα ενδοσκοπικής χειρουργικής ΙΙ
20
5
25/2,18/3 (10.00-16.00)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Β2
Πρακτική άσκηση εργονομίας στη λαπαροσκόπηση
20
5
26-27/2 και 19-20/3 (10.00-16.00) (ανά ομάδες Α και Β)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ
Β3
Πρακτική άσκηση στη λαπαροσκοπική συρραφή ιστών
20
5
16,17/4 και 14,15/5 (10.00-16.00) (ανά ομάδες Α και Β)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜAIOΣ
Β4
Πρακτική άσκηση εφαρμογής ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών σε χοίρους Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
20
5
4,5/6 (9.00-17.00) (ανά ομάδες Α και Β)
ΙΟΥΝΙΟΣ
Β5
Πρακτική άσκηση στην υστεροσκόπηση
20
5
15/4, 13/5, 3/6, 24,6 (10.00-16.00) (ανά ομάδες Α και Β)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
Β6
Πρακτική άσκηση εφαρμογής ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών σε χοίρους ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
20
5
25,26/6 (9.00-17.00) (ανά ομάδες Α και Β)
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ωρών/ ECTS εξαμήνου

120

30

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ + ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (+ θερινή περίοδος)
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας (30%)

15
ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

75

Δήλωσε τώρα συμμετοχή...