Θεωρητικα ενδοσκοπικα μαθηματα Ι

Responsible Professor Coordinator
Professor George Pados

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/10/2021

10.00

Pados George

Welcome


Daniilidis Angelos

Ergonomy & instruments in laparoscopic surgery 

11.00

Horace Roman


Management of ovarian and digestive tract&endometriosis: how to choose

your weapon?

12.00

Pados George


Training in endoscopic surgery/Complications

13.00

Kathopoulis Nikolaos


Laparoscopic treatment of adnexal pathology-basic rules

14.00

Grozou Fani


Installation methods for safe pnemoperitoneum

15.00

Stefano Angioni


Diode laser. A new device for endometriosis surgical treatment

16.00

Dafopoulos Konstantinos


Applications of diathermy/energy in laparoscopic surgery

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10/2021

10.00

Tsibanakos  Ioannis


Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy  

11.00

Protopappas George


Conservative treatment of deep bowel endometriosis by laparoscopic techniques 

12.00

Francois Closon


Ιnnovation in vaginal surgery: NOTES

13.00

Daniilidis Angelos


Tips and tricks in Lap Hysterectomy

14.00

Pistofidis George


Live surgery Hysterectomy

15.00

Saridogan Ertan


Laparoscopic removal of fibroids'

16.00

Nisolle Michelle


Endometriosis ovarian cystectomy  

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10/2021

10.00

Gurkan Unku


Laparoscopic management of uterine abnormalities

11.00

Keckstein Jorg


Endometriosis: Classification by laparoscopy and ultrasound.

12.00

Pados George


Suturing in laparoscopy

13.00

Becker Sven


Laparoscopy in Difficult Situations

14.00

Tromboukis Pantelis


Fibroids technique of laparoscopic removal 

15.00

Ferreira Helder


Laparoscopic approach to endometriosis

16.00

Fanfani Stefano


Laparoscopic or Robotic surgery in gynecology for benign disease?