ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Responsible Professor Coordinator
Professor Konstantinos Dinas

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/01/2022

10.00

Konstantinos Dinas


Economical Burden of Female Urinary Incontinence

11.00

Konstantinos Pantazis


Anatomy for the Urogynaecologist

12.00

Dιmitrios Zacharakis


Investigation of Female Urinary Incontinece and Urodynamics

13.00

Chrysanthi Sardeli


Pharmacology of Overactive Bladder

14.00

Grigoriadis Themistocles


Surgical Treatment of Stress and Urgency Female Urinary Incontinence

15.00

Uzeyir Kalkan


Laparoscopic Burch Coloposuspession

16.00

Ilias Giarenis


Advanced Treatment Modalities ιn Urinary Incontinence

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/01/2022

10.00

Athanasios Protopappas


Native Tissue Total Laparoscopic Treatment of Genital Organ Prolapse

11.00

Stefano Angioni


Laparoscopic Lateral Suspension for Apical Wall Prolapse

12.00

Pantelis Tromboukis


Laparoscopic Hysteropexy

13.00

Lazaros Lavasidis


Pelvic Organ Prolapse And Uterus: Should It Be Preserved?

14.00

Mohamed Achour


Sacropexy: Simplifying The Technique While Maintaining The Effectiveness And Safety  

15.00

Konstantinos Pantazis


Vault Prolpase – Open vs Lap Sacrocolpopexy

16.00

Robert M Freeman


Vaginal Mesh Complications – Do we need a Better New Device Implementation Policy?

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01/2022

10.00

Stavros Athanasiou


To Invade Or Not To Invade – From Laparotomy To Laparoscopy To Laser

11.00

Anastasios Anastasiadis


Laparoscopic Management of Surgical Urinary Tract Injuries

12.00

Dharmesh Kapoor


Obstetric Anal Sphincter Injuries – Prevention and Management

13.00

Konstantinos Spanos


Treatment of Feacal Incontinence

14.00

Leonidas Pavlidis


Aesthetic and Injury Reconstructive Treatments For The Female Pelvic Floor

15.00

Efharis Panagopoulou


Effects of Pelvic Floor Disorders on Female and Male Sexuality